In de folder worden de belangrijkste onderwerpen die in het gemeentelijk afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte spelen kort toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal hardnekkige mythes en worden de gemiddelde resultaten en het landelijk kader neergezet. Naast de folder werkt de NVRD nog aan een format voor een masterclass die door de leden gebruikt kan worden om hun nieuwe raadsleden zelf te informeren. De NVRD kan hier op verzoek nog een bijdrage aan leveren. De folder zal zowel in digitale vorm als in gedrukte vorm binnenkort via de griffies aan raadsleden worden aangeboden.