Op dit moment geldt een tijdelijke gedoogsituatie voor de rijbewijs C-plicht voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 kg tot en met 4.250 kg. Met het Openbaar Ministerie (OM) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is afgesproken dat zij tijdelijk niet handhaven op het niet bezitten van de rijbewijs C-plicht tot uiterlijk 1 juli 2024. Wij hebben vragen ontvangen over het omzetten van deze gedoogsituatie in permanent gedogen.

De vragen zijn begrijpelijk: voor sommige medewerkers is het immers niet mogelijk een C-rijbewijs te halen. Als dit een vereiste is, kunnen zij met geëlektrificeerde voertuigen, die zwaarder zijn dan reguliere voertuigen, hun taken in de reiniging, afvalinzameling en het beheer openbare ruimte niet meer uitvoeren. Dit kan zeker in binnensteden een opgave betekenen: in diverse steden gaan op korte termijn zero-emissie zones gelden. Reguliere bedrijfsvoertuigen mogen deze binnensteden dan niet meer betreden. Het vinden van geschikte chauffeurs, met (uitzicht op het behalen van) een C-rijbewijs, zal bij diverse NVRD-leden tot uitdagingen leiden.

We hebben in dit kader de afgelopen tijd gezocht naar mogelijkheden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat het helaas niet uitvoerbaar en handhaafbaar is om de tijdelijke constructie te verankeren in permanente wetgeving. Vanaf 1 juli 2024 echter géén ruimte is voor een gedoogsituatie, zoals ook terug te lezen in de officiële berichtgeving. Op termijn wordt in Europees verband wel gezocht naar aangepaste wetgeving.

Vanaf 1 juli zal het Openbaar Ministerie (OM) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven op het niet bezitten van de rijbewijs C-plicht.