De afgelopen jaren hebben we van diverse leden vragen en opmerkingen ontvangen over de Stichting PubliekPrivaat. Daarop hebben we onze leden geïnformeerd dat de NVRD op geen enkele wijze samenwerkt met of betrokken is bij (de bijeenkomsten van) de Stichting PubliekPrivaat.

De Stichting PubliekPrivaat zal niet langer verwijzen naar de NVRD in haar correspondentie, zodat hier in de toekomst geen verwarring meer over kan ontstaan. Ontvangt u toch nog correspondentie van de Stichting PubliekPrivaat waarin naar de NVRD wordt verwezen? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij ons te melden door een e-mail te sturen naar post@nvrd.nl.