Wat was er aan de hand?Op 1 augustus 2017 had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. De AP oordeelde toen dat het tijdelijk opslaan van stortgegevens – datum en tijdstip van openen van de container in combinatie met de chipcode van de afvalpas – in strijd was met de privacyregelgeving. De last hield in dat de gemeente Arnhem alle afvalcontainers moest openzetten, zodat zonder afvalpas het restafval gestort kon worden.

Nieuw softwaresysteem Vanwege de uitspraak van de AP heeft Arnhem de software op de kaartlezers van de containers laten aanpassen. Het nieuwe systeem is zo ingericht dat indien een inwoner zijn afvalpas voor de kaartlezer houdt de chipcode wordt gecontroleerd aan de hand van een whitelist. Daarna wordt die chipcode direct omgezet in een generiek 999-nummer en alleen dat nummer wordt opgeslagen op de kaartlezer. Er worden geen chipcodes meer opgeslagen. Arnhem heeft daarom de AP verzocht om de last op te heffen, zodat de containers weer op slot kunnen. De AP oordeelde dat deze nieuwe methode niet onrechtmatig is en heeft de last opgeheven. De Arnhemse inwoner is van mening dat ook dit gebruik van adresgebonden afvalpassen in strijd is met de privacy regelgeving. Hij is daarom tegen die opheffing van de last in beroep gegaan bij de rechter.

Uitspraak rechterDe rechter heeft geoordeeld dat het nieuwe systeem in overeenstemming is met de privacyregelgeving. Daarbij oordeelt de rechter dat Arnhem een grondslag heeft voor de verwerking van de adresgegevens en de chipcode om de ondergrondse containers te kunnen openen. Die grondslag is de vervulling van een taak van algemeen belang. Arnhem heeft op grond van de wet Milieubeheer de taak om afval in te zamelen en milieudoelstellingen te behalen. In het kader van die taak mag Arnhem deze gegevens verwerken.

Geen goede alternatievenDe Arnhemse inwoner stelde dat Arnhem geen noodzaak heeft om adresgegevens te verwerken bij de inzameling van afval, omdat er ook alternatieven bestaan waarbij geen adresgegevens worden verwerkt. Denk aan het gebruik van afvalzakken. De rechter wijst dit argument van de hand. Arnhem heeft aangegeven dat het gebruiken van adresgebonden afvalpassen noodzakelijk is, omdat de gemeente op die manier afvaltoerisme of misbruik van de containers door bedrijven wil voorkomen. Met andere alternatieven kan dat doel niet worden bereikt. De rechter volgt Arnhem en oordeelt dat de verwerking in overeenstemming is met de AVG. De Arnhemse inwoner heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Klik hier voor de uitspraak.

Tekst: Monique Hennekens, Hekkelman advocaten en notarissen