Op 13 februari presenteert branchevereniging NVRD namens de gemeentelijke afvalinzameling de ‘Actielijst Afvalpreventie’ aan de Tweede Kamer. De actielijst zet zeven landelijke beleidsmaatregelen uiteen om te komen tot minder afval. Zo gaat de actielijst onder andere in op nationale preventiedoelen, een circulair belastingstelsel en toegankelijkheid van reparatiediensten.

Het is misschien wat tegenstrijdig: een branche die zich hard inzet om zichzelf overbodig te maken. “We zamelen afval in en maken er daar waar mogelijk weer nieuwe grondstoffen van. Maar daarmee komen we er niet. We recyclen ons een schone planeet niet in. Daarvoor moet er veel minder afval ontstaan. Deze Actielijst biedt de Tweede Kamer handvatten om hiermee aan de slag te gaan,’’ aldus directeur van branchevereniging NVRD Wendy de Wild.

Concrete acties
Zonder duidelijk doel geen actie, zo is in de actielijst terug te lezen. De branche pleit dan ook voor heldere, landelijke, doelen voor preventie per productstroom. Zo zouden zij graag zien dat de hoeveelheid verpakkingen in 2030 met 25% is afgenomen. Een ander doel: maak reparatie toegankelijk voor iedereen. “Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat je je schoenen liet repareren bij de schoenmaker. Tegenwoordig zien we dat dit vak steeds meer verdwijnt en mensen schoenen gewoon weggooien. Zonde van een mooi ambacht én je schoenen,” zegt De Wild.

Nóg concreter kan ook. De branche stelt voor een duurzaamheidslening (of -korting) beschikbaar te stellen aan ouders en ouderen met een laag inkomen voor de aanschaf en/of huur van wasbare luiers (ook in verzorgingstehuizen). Dit zijn allang niet meer de doeken met spelden van vroeger, maar gebruiksvriendelijke zachte broekjes in leuke prints. “Wij vinden dat iedereentoegang moet hebben tot duurzame keuzes. Ook kan tijdige zindelijkheid tot 25% van het luiergebruik en -kosten voorkomen. Goed voor de portemonnee én de wereld, dus.”

Samenwerking tussen gemeenten en overheid
Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld circulair te willen zijn in 2050. “Dat bereiken we alleen als we op lokaal en nationaal niveau samenwerken. Onze achterban, de Nederlandse gemeenten en publieke afvalinzamelaars, is zeer bereid om alle mogelijke actie te ondernemen om Nederland dichter bij een duurzame toekomst te brengen.” De branche nodigt de Tweede Kamer van harte uit om de uitdaging met hen aan te gaan.

Wendy de Wild, directeur, Paul Hofman, wethouder van Rheden en bestuurslid bij zowel NVRD als VNG, en HVC afvalcoach Yasmin Barahmeh bieden de actielijst namens de gemeentelijke afvalinzameling aan. Zij doen dit in aanloop naar het eerste commissiedebat circulaire economie van 2024, wat op donderdag 15 februari plaatsvindt.