In een goede en constructieve sfeer zijn enerzijds de uitkomsten van het onderzoek en mogelijke verbeteropties met elkaar besproken en anderzijds de verschillende overwegingen om tot bepaalde keuzes te komen – zowel bij de keuze van verpakkingen als bij de wijze van inzameling en sortering – met elkaar gedeeld. De behoefte om terugkoppeling vanuit de keten te krijgen maar ook om tot een eenduidig verhaal te komen richting consument en/of inwoner werd breed gedeeld. Bij de afsluiting is afgesproken om aan deze sessie een vervolg te geven om deze samenwerking in de keten verder te onderzoeken.