In het artikel wordt onder andere het onderzoek aangehaald dat de WUR in opdracht van de NVRD heeft uitgevoerd waaruit niet alleen bleek dat 28% van de plastic verpakkingen slecht recyclebaar zijn maar ook dat er nog veel goed recyclebare stromen op de verkeerde plaats in de keten terecht komen. Ook maakt de veelheid aan soorten samengestelde plastics het moeilijk om deze later te recyclen. Daarom pleit de NVRD al een tijdje voor een gezamenlijke innovatieagenda waarbij goed gekeken moet worden naar de complexiteit en samenstelling van plastic verpakkingen. Het streven van de Europese Commissie dat in 2030 alle plastic verpakkingen recyclebaar moeten zijn is daarbij een belangrijke stap.

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 22 maart wordt een sessie verzorgt waarin de technische mogelijkheden om tot een innovatieagenda te komen worden besproken met experts vanuit de wetenschap, de materiaalketens, de nascheiders en de recyclers.

Links:

Artikel NRC: Hoe je kratten en bloembakken maakt uit plastic prutNieuwsbericht NVRD pleit voor gezamenlijke innovatieagenda kunststofketenpartners