Om onafhankelijkheid én kwaliteit van dit keurmerk te waarborgen is er destijds een Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht waar belanghebbende partijen, waaronder bedrijven, certificerende instanties, brancheorganisaties, overheid etc. zitting in hebben. Stichting KPBM heeft de NVRD gevraagd toe te treden / een lid af te vaardigen in dit centraal College van Deskundigen. Wil je namens de NVRD een bijdrage leveren aan dit keurmerk? Neem dan contact op met Bas Peeters: peeters@nvrd.nl