In 2022 namen wij het initiatief om een Landelijk Traineeship Circulaire Economie op te zetten voor onze leden. Inmiddels zijn er 21 trainees die deelnemen aan het traineeship. De ambitie is om in januari 2025 te starten met een derde groep frisse jonge talenten. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar enkele organisaties die mee willen doen met de derde lichting talenten.

Doe je ook mee? Want alleen bij voldoende trainee-werkgevers kan het traineeship doorgaan.

Hoe ziet het traineeship eruit?
Tijdens het landelijk traineeship maken jonge starters (HBO/WO opgeleid) kennis met de afvalbranche en geven wij hen een kick-start van hun carrière. In twee jaar tijd wordt er werkervaring opgedaan bij drie verschillende organisaties in de afval-en reinigingsbranche. Bij iedere werkplek is een trainee acht maanden werkzaam en dit geeft hen de ruimte om te ontdekken wat bij hen past.

Naast het opdoen van werkervaring in de branche, komen de trainees minimaal één keer per maand samen om het traineeprogramma te volgen. Het programma bevat de volgende elementen: persoonlijke ontwikkeling (training competenties, coaching/intervisie), vakinhoudelijke kennis (branchekennis en colleges over circulaire economie), kennismaking werkveld (bedrijfsbezoeken), een groepsopdracht over een branche-breed thema en deelname aan het Gemeentelijke Grondstoffencongres en het NVRD Jaarcongres.

Met het traineeship willen we als NVRD meer aandacht vestigen op de mooie banen en mogelijkheden bij onze leden, geheel passend bij de circulaire economie waar veel afgestudeerden in geïnteresseerd zijn. Deze kick-start zorgt voor breed georiënteerde en breed inzetbare nieuwe talenten.

Wat vraagt het traineeship van werkgevers?
Een interessante en uitdagende opdracht voor de drie trainees gericht op de circulaire economie. Dit mogen op zichzelf staande opdrachten zijn of een grotere opdracht waar alle drie de trainees mee aan de slag gaan. Elke werkgever sluit een arbeidsovereenkomst (36 uur) met de trainee die bij hen werkt in de eerste periode. Deze trainee blijft twee jaar in dienst bij de werkgever en start de eerste periode bij de werkgever. In periode 2 en periode 3 gaat de trainee bij een collega-werkgever aan de slag met een opdracht. Het ‘uitlenen’ van de trainees aan een collega-werkgever wordt geformaliseerd door middel van een detacheringsoverkomst. Gedurende het traineeship zijn er dus drie verschillende trainees actief in uw organisatie.

De werkgever begeleidt de trainee op de werkplek tijdens dagelijkse werkzaamheden. De trainee krijgt de gelegenheid om wekelijks vier uur aan het traineeprogramma te besteden.

Doe jij mee als werkgever?
Alleen bij voldoende trainee-werkgevers gaan we aan de slag om te werven. Interesse om als werkgever hieraan deel te nemen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Aanspreekpunt

Barbara Langendoen

Jurist / Coördinator traineeship