In de benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD wordt sinds 2020 een aantal circulaire indicatoren bepaald waarbij ook de rendementsgegevens van verwerkers betrokken zijn. Op deze wijze wordt niet alleen inzicht verkregen wat er wordt gescheiden, maar ook wat er daadwerkelijk wordt hergebruikt. Hieruit blijkt dat bijna 1/3 van al het groente fruit en tuinafval dat in Nederland vrijkomt wordt hergebruikt als compost.

Wanneer ook biobrandstoffen en vocht in deze calculatie meegenomen worden, blijkt dat de GFT-keten voor 67% gesloten is. De overige 33% belandt in de verbrandingsoven.

KwaliteitNatuurlijk wordt er hard gewerkt om de kwaliteit van het inzamelde GFT nog beter te krijgen zodat verbranding wordt voorkomen. Daartoe hebben NVRD en RWS vanuit het programma VANG-HHA de handreiking 'Regie op kwaliteit' opgesteld https://www.vang-hha.nl/kwaliteit/handboeken/regie-kwaliteit-gft/