Rijkswaterstaat introduceert een nieuw programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ om bedrijven en organisaties bij te staan bij de versnelling van de circulaire economie in Nederland. Het is nu mogelijk om projectvoorstellen bij Rijkswaterstaat in te dienen. Bij de uitvoering van uw projectvoorstel wordt u begeleid bij het onderzoeken van de haalbaarheid van gescheiden inzameling en recycling van PMD-bedrijfsafval. Samen met andere bedrijven in uw regio zet u de eerste stappen om te komen tot meer recycling van PMD-verpakkingen of monostromen. Meer actuele informatie over het programma vindt u op www.pmdbedrijfsafval.nl

Daar treft u ook informatie aan over het indienen van uw projectvoorstel. Projectvoorstellen voor het project Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval moeten voor 30 november 2018 bij Rijkswaterstaat zijn ingediend. Daarna vindt de selectie plaats, zodat u voor 15 december 2018 weet of uw voorstel is geselecteerd. De projecten worden uitgevoerd van januari 2019 tot oktober 2019.

Meer projecten binnen het programmaHet programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ bestaat uit drie projecten: 1) Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval; 2)Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding en 3) Preventie en hergebruik van verpakkingen. Binnenkort wordt bekend gemaakt wanneer projectvoorstellen kunnen worden ingediend voor de projecten over gedragsbeïnvloeding en preventie/hergebruik.

Rijkswaterstaat en PMD-bedrijfsafvalRijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. In 2030 willen we daarom de helft minder primaire grondstoffen gebruiken én volledig circulair werken. De afkorting PMD staat voor: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Rijkswaterstaat wil met het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ bedrijven en organisaties helpen om minder restafval te produceren en meer te recyclen. Dit is een onderdeel van het programma VANG Buitenshuis.