In de leergang is zowel aandacht voor trends in regie en opdrachtgeverschap, de instrumenten om de relatie vorm te geven en voor persoonlijk inzicht en ontwikkeling. De leergang is sterk gericht op de dagelijkse beroepspraktijk. Deelnemers van vorig jaar gingen bijvoorbeeld aan de slag met vraagstukken als ‘Hoe ga ik om met aanvullende verzoeken van gemeenten’ en ‘Hoe krijg ik meer inzicht in de geleverde prestaties’. Voor geïnteresseerden is er op 19 september een gratis proefcollege. Voor meer informatie:

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/samen-sturen-beheer-openbare-ruimte-afval/