Om dit te nuanceren heeft de NVRD gelijk een bericht op de website geplaatst waarin bestaande afspraken tussen sorteerders en gemeenten centraal staan; afspraken waarbij grijze zakken gewoon geaccepteerd worden. Daarnaast hebben leden via tweets en nieuwsberichten hun burgers geïnformeerd dat hun sorteerder PMD in grijze zakken gewoon accepteert. Ook sorteerders hebben de berichtgeving inmiddels genuanceerd zoals te lezen is in het artikel 'PMD in grijze zak zeker niet overal een probleem' dat Afval Online op 11 juli jongstleden plaatste. Gemeenten, publieke bedrijven en sorteerders geven hierin aan dat grijze zakken niet bij voorbaat worden geweigerd op de overslaglocaties en dat ook het PMD in grijze zakken het reguliere sorteerproces ingaan.