Iedereen heeft een mening over afval. Zo verscheen er onlangs een CPB-rapport, dat door media werd vertaald in stukken waaruit het leek alsof het scheiden van plastic verpakkingen nauwelijks leidt tot milieuwinst.

Dit rapport maakte het nodige los. De afval- en reinigingsbranche laat zich nog wel eens leiden door al deze discussies, meningen en onderzoeksrapporten. En gaat dan de discussie met elkaar aan of bijvoorbeeld bron- dan wel nascheiding. En ook andere belanghebbenden laten zich hiertoe verleiden. Han Noten reageert in onderstaande video op deze discussies, meningen en verschillende zienswijzen: