En mensen die nauwelijks kans op werk hadden, hebben nu dankzij het Sectorplan AMBOR toch een kans gekregen om mee te doen. Velen grepen die kans met beide handen aan. Ze hebben werk. Ze verdienen hun eigen inkomen. Daar mogen we trots op zijn! En dat onze sector dat mogelijk maakt daar ben ik dan weer trots op! De overheid mag van ons het nodige verwachten. We willen toegevoegde waarde leveren. In de meest brede zin van het woord. Wij, mannen en vrouwen van het afval, beschouwen het als  onze opdracht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst.  We zijn immers samen op weg naar een circulaire economie. Daarbij wordt – naast de rol van onze medewerker – de rol van de burger ook steeds belangrijker. Van hen wordt nogal wat verwacht. Mede daardoor wordt onze sector  steeds meer een sector van mensen. Natuurlijk blijven logistiek en techniek belangrijk, maar mensen spelen een steeds grotere rol. Onze sector mag dan ook trots zijn. Trots op het werk wat we doen – mooi werk! En trots op dat wat we met het Sectorplan AMBOR samen voor elkaar hebben gekregen. Er zijn heel veel mensen die een complimentje verdienen. Dus ik noem niemand en daarmee iedereen. Ik zou zeggen op naar de toekomst. En op naar een circulaire economie. Aan ons als sector gaat het niet liggen.

Han Noten Voorzitter NVRD

Voor het sectorplan AMBOR is deze film gemaakt