Het instructiefilmpje hieronder geeft aan hoe de tools werken. De smaak te pakken? Diepgaander vergelijken kan door deel te nemen aan de NVRD-benchmark huishoudelijk afval. De tools en alles over de benchmark is vinden op www.benchmarkafval.nl