TotstandkomingIn opdracht van de PKO-werkgroep Inzamelen heeft IPR Normag ervaringen, informatie en aanknopingspunten voor de handreiking verzameld aan de hand van in totaal 30 gesprekken met verschillende gemeenten en inzamelorganisaties, aangevuld met de resultaten van al beschikbare onderzoeksrapporten. Dit heeft geleid tot de handreiking ‘Aandacht voor kwaliteit van PMD’. De focus van de handreiking is gericht op de relevante processen waarop een gemeente zelf direct en indirect invloed heeft en is bedoeld om gemeenten een praktisch handelingspersepectief te bieden om de kwaliteit van het brongescheiden PMD te verbeteren.

Download hier de handreiking