Doel van deze handreiking is om objectieve en feitelijke informatie te verschaffen over hoe gemeenten hun afvalbeleid kunnen inrichten. Ook wordt er specifiek ingegaan op enkele concrete (no-regret) maatregelen die gemeenten kunnen nemen en worden bijvoorbeeld de afwegingen rondom bron- en nascheiding grafisch weergeven in een infographic. In deze handreiking wordt geen specifiek standpunt ingenomen over de in te zetten maateregelen. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden en elke weg kent zijn eigen karakteristieken.

Download de documenten in het NVRD dossier gemeenteraadsverkiezingen 2022