‘Alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als je aangeeft dat je daar prijs op stelt’. Dat is de boodschap van het werken met een ‘Ja/Ja-sticker, ook wel een ‘opt-in’-systeem genoemd.

Verschillende gemeenten hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het invoeren van een dergelijk systeem. Reden voor de NVRD om in het kader van het programma VANG-Huishoudelijk Afval deze ervaringen te verwerken in een handreiking voor gemeenten die hier ook stappen in willen zetten. In de handreiking komen juridische en operationele onderwerpen aan de orde. Ook is er aandacht voor wat het kost en oplevert. Klik hier voor de volledige handreiking.

Inmiddels is er vanuit MailDB (de branchevereniging van verspreidbedrijven van reclamefolders en huis-aan-huiskranten in Nederland) aangekondigd dat de brievenbusstickers straks digitaal worden. Kijk voor meer informatie ook op de websites van MailDB en op inmijnbus.nl. NVRD en VNG zijn in gesprek met MailDB over de verdere invulling hiervan.