Naast het voorzitterschap van de NVRD is Henry Meijdam op dit moment ook algemeen directeur van het  Inter provinciaal Overleg (IPO), koepelorganisatie van de Nederlandse provincies. Daarnaast is hij actief in diverse besturen en Raden van Commissarissen.

Han Noten is blij met Henry Meijdam als opvolger: “Ik draag het voorzitterschap van de NVRD in het volste vertrouwen en met een gerust hart over aan Henry Meijdam. De NVRD is een gezonde vereniging die er toe doet, zeker in deze onzekere tijden wordt duidelijk hoe relevant en vitaal de sector is voor Nederland. Met Henry Meijdam als nieuwe voorzitter zie ik de NVRD ook in de toekomst floreren en doen waar ze goed in is, een cruciale sector verenigen”.