Uit navraag bij VNG blijkt dat het totale tegemoetkomingspakket waar de €32 miljoen onderdeel van is, nog wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt pas na de verkiezingen waarna op z’n vroegst in april uitbetaling via het Gemeentefonds zal plaatsvinden. Daarnaast hebben diverse leden gevraagd of de uitbetaling via het Gemeentefonds gelabeld wordt voor kosten van afvalinzameling. De NVRD heeft de VNG-directie in een brief verzocht dit goed te borgen. Zodra bekend is wanneer uitbetaling plaatsvindt en hoe die gelabeld wordt, zullen we hierover een nieuwsbericht plaatsen.