In de NVRD Benchmark Huishoudelijk Afval zijn inmiddels de inzameldata van ruim 180 gemeenten over het jaar 2021 verwerkt. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid restafval ten opzichte van coronajaar 2020 weer is afgenomen tot het niveau van voor corona.

Ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is weer enigszins op niveau, zo bleek uit een publicatie van het CBS eind vorige week. Met name de hoeveelheden tuinafval, hout en puin namen weer af. Ondanks dat er in 2021 nog een aantal lockdowns plaatsvonden, waarbij meer thuiswerken veelal resulteert in een toename in huishoudelijk afval en een afname in bedrijfsafval, werden er minder zolders en schuren opgeruimd. Mede hierdoor was het minder druk op de milieustraten dan een jaar daarvoor. De hoeveelheid restafval is een belangrijke VANG-indicator. Het betreft de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval en grof restafval dat afgevoerd wordt naar de afvalverbranding. In de benchmark vindt een correctie plaats op het nagescheiden (grof) afval. Grondstoffen die na inzameling uit het (grof) restafval zijn gehaald, worden van de hoeveelheid restafval afgetrokken.Ontwikkeling hoeveelheid restafval per inwoner "Ontwikkeling