Als eerste Nederlandse gemeente maakt gemeente Amsterdam gebruik van een Ja / Ja-sticker, waarmee mensen zich actief moeten aanmelden voor het ontvangen van reclamedrukwerk. De sticker, die op 1 januari 2018 in werking trad, zorgde voor een rechtszaak met de folderbranche.

De gemeente Amsterdam werd op 22 november 2017 door de rechtbank in het gelijk gesteld. De rechter besloot destijds dat het initiatief niet in strijd is met Europese wet- en regelgeving. De folderbranche besloot hierop in hoger beroep te gaan.

De folderbranche denkt grote schade te ondervinden door het besluit. Volgens hen zullen uitgevers, bezorgers en winkeliers veel geld mislopen. Bovendien is de milieuwinst volgens hen te onzeker. Ook is de branche van mening dat de sticker te onzorgvuldig en overhaast ingevoerd is. Hierdoor zou de folderbranche te weinig tijd hebben gekregen om passende maatregelen te nemen.

In de eerste twee maanden van het jaar zijn er een kleine 400 meldingen van verkeerd bezorgd reclamedruk binnengekomen bij gemeente Amsterdam. De betreffende adverteerders ontvangen vanuit de afdeling handhaving van de gemeente een waarschuwingsbrief. Een tweede melding over dezelfde adverteerder resulteert in een huisbezoek door een toezichthouder bij de melder. Bij herhaaldelijk overtreden krijgt de overtreder een dwangsom van €500,- per overtreding.

Binnen zes weken na de rolzitting worden de inhoudelijke argumenten aan het gerechtshof voorgelegd. Een uitspraak door het gerechtshof wordt eind 2018/begin 2019 verwacht.