Met deze aanbesteding wordt zowel bestaande als nieuwe capaciteit benut. Tönsmeier heeft zich met het winnen van de aanbesteding verbonden aan het bouwen van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle. De installatie is naar verwachting eind 2019 gereed. De samenwerking werd op 6 november tijdens een mini-symposium bezegeld met het ondertekenen van de contracten.

Krachtenbundeling in publiek domein De samenwerkende publieke partijen HVC, Midwaste en Combinatie Oost vertegenwoordigen met elkaar circa 250 gemeenten. Samen streven zij naar meer en betere recycling van kunststof verpakkingen en werken ze aan verbeteringen in de hele kunststofketen: inzameling, overslag & transport, sortering en vermarkting. Het behouden en benutten van waardevolle grondstoffen uit plastic verpakkingen is het hoogste doel. Deze aanbesteding is daar een onderdeel van: er kunnen nu meer kunststof verpakkingen worden gerecycled in Nederland. De samenwerking zorgt ook voor een logistieke optimalisatie. Vanuit één centraal regiekantoor worden de ingezamelde plastics verdeeld over de sorteerinstallaties in Rotterdam en Zwolle. Ook wordt de recent opgeleverde kunststofsorteerinstallatie van HVC, Midwaste en Omrin in Heerenveen in dit logistieke plan betrokken. Op deze manier worden ruim 750.000 transportkilometers bespaard. Dit staat gelijk aan een besparing van ruim een miljoen kilo CO2 uitstoot.  Het is ook een impuls voor de markt om meer en betere producten te ontwikkelen, gemaakt van gerecycled plastic.