MRN en de NVRD hebben een convenant gesloten over monitoring en evaluatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen.

Hoewel er inmiddels een UPV voor matrassen geldt, is het namelijk nog altijd niet duidelijk hoeveel matrassen er jaarlijks precies verkocht worden. Ook weten we niet hoeveel matrassen jaarlijks worden ingezameld, welk percentage ingezamelde matrassen wordt gerecycled en welk percentage verbrand. In de aankomende periode werken MRN en de NVRD een monitoringssystematiek uit die deze vragen zal beantwoorden. Het belang van inrichting van een monitoringssystematiek wordt zowel door MRN als door de NVRD duidelijk onderschreven. Monitoring levert waardevolle kengetallen op en ondersteunt het systeem van de UPV voor matrassen. Daarnaast tonen de kengetallen aan wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Jaarlijks worden de kengetallen afkomstig uit het monitoringssysteem openbaar gemaakt en geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, overleggen MRN en de NVRD over de manier waarop de samenwerking en het monitoringssysteem op het gebied van het UPV anders vorm kan worden gegeven.