De herinneringen aan Han den Dulk zijn talloos, allereerst natuurlijk als mens, een gentlemen met veel humor en aandacht voor de mens in zijn (werk)omgeving.

Na zijn militaire dienstplicht als officier in Engeland startte hij zijn loopbaan, als afgestudeerd Delfts civil-ingenieur, bij de Rijkswaterstaat. Na enige jaren daar vertoefd te hebben, trad hij in dienst bij de dienst Openbare Werken van de gemeente Eindhoven. In dienst van de gemeenschap en wel op het relatief moeilijke terrein van de openbare ruimte met zijn milieu-, technische- en organisatorische aspecten lag zijn grote interesse bij de ontwikkelingen in onze branche die tijdens zijn loopbaan enorm zijn geweest. Hij heeft daaraan meer dan normaal zijn steentje bijgedragen.

Zijn laatste functies in zijn lange werkzame leven vielen dan ook samen met de belangrijkheid van de gezondheidsaspecten en hygiëne van de leefomgeving m.a.w. een goed georganiseerd afvalbeheer en een kwalitatief reinigingsmanagement. Immers naast zijn normale werk als directeur in Eindhoven was hij in Nederland de vertegenwoordiger en pleitbezorger van onze branche in talloze commissies en gedurende de bijna vijftien jaar (1974-1989) dat hij voorzitter was van de NVRD was hij de liaison met de talloze gremia (gemeenten, provincies en rijk) en bracht hij ons indertijd minder gewaardeerd vakgebied op grotere en belangrijkere hoogte.

Door zijn inspanningen, zijn kennis en zijn specifieke (charmante) benaderingswijze wordt de NVRD nog steeds zowel nationaal als internationaal bijzonder gewaardeerd voor bundeling en uitdraging van kennis en kunde. Ook internationaal werd zijn kennis en inzet dan ook bijzonder geacht en benoemd als president van de International Solid Waste Association (1988-1992) heeft hij deze internationale organisatie wereldwijd op de kaart gezet. Het aantal landen dat met elkaar ons vakgebied kwalitatief op een hoger peil wilde brengen heeft hij van 15 naar 47 gebracht en het aantal individuele leden heeft hij aanmerkelijk weten te verhogen.

Deze vele werkzaamheden voor ons vakgebied verrichtte hij met grote inzet en op zijn bekende aimabele wijze, nauwgezet, met kennis van zaken en altijd met Engelse humor. Zijn benoeming tot Erelid van de Koninklijke NVRD en Honorary Member van de ISWA voor de inzet als voorzitter respectievelijk President was zijn beloning.

NVRD is hem dankbaar voor de sfeer waarin wij met hem mochten samenwerken en daarmee de reinigingswereld in de ruimste zin van het woord in de 20e en ook nog in 21e eeuw kwalitatief hebben weten te positioneren.

Wij hebben hem en zijn vrouw Mieke nog vele jaren achtereen ontmoet bij de altijd warme bijeenkomsten van het Seniorenconvent waar zij samen altijd een gewaardeerd paar waren in onze warme stevige vriendenclub. Zijn ‘Erroll Garnervertolking’ op de piano was ‘His Funny Valentine’. Wij wensen, mede namens het seniorenconvent, Mieke , zijn twee dochters, zoon en kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van het verlies. Wij zullen hem missen.

Dick Louwman, erelid NVRD