De NVRD staat hier positief tegenover en wil graag een HR-managers platform oprichten. Het idee is om een paar keer per jaar (fysiek) bij elkaar te komen om elkaar te inspireren, informeren en ideeën uit te wisselen.

Dus, ben jij een HR-manager die:

  • op strategisch niveau werkt?
  • eindverantwoordelijk is voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers binnen je organisatie?
  • toezicht houdt op de organisatiecultuur en de arbeidsvoorschriften en -wetgeving waarborgt binnen je organisatie?
  • bij een publiek afvalinzamelingsbedrijf werkt?
  • interesse heeft om andere HR-managers uit de branche te ontmoeten?
  • geïnspireerd wil worden door anderen en anderen wil inspireren?

Stuur dan voor 15 mei Lianne Pit (pit@nvrd.nl) een e-mail en meld je aan voor het HR-managers platform! Graag komen wij begin juni met een zestal geïnteresseerden HR-managers bij elkaar om elkaars behoeften te verkennen voor dit nieuwe platform.