Het jaarplan bestaat uit het invullen van het WasteTool formulier: een algemene omschrijving van de zwerfafvalaanpak, het verwachte resultaat en een korte omschrijving van de geplande activiteiten. Per activiteit kan een van de zeven bestedingscategorieën worden geselecteerd. De gemeente kiest vervolgens zelf of een voorschot gewenst is.

Aan de slag met het jaarplan? 1. Log in op WasteTool 2. Ga naar Zwerfafval en klik op het jaarplan 3. Vul het jaarplan in, sla het plan op eventueel kan het plan ook geprint worden of als pdf worden opgeslagen 4. Upload eventueel een (meerjaren)plan in WasteTool 5. Dien het jaarplan in

Let op: aanvragen ingediend na 1 maart komen niet in aanmerking voor bevoorschotting. Meer info op: www.nederlandschoon/zwerfafvalvergoeding