De informatiekaart ‘Inzameling KWD afval in binnenstedelijk gebied’ van VANG Buitenshuis brengt de diverse instrumenten in kaart die gemeenten hebben om – binnen de huidige wet- en regelgeving – richting te geven aan hun beleidsdoelstellingen.

Het gaat dan specifiek om instrumenten ten aanzien van de inzameling van het bedrijfsafval van de kantoor, winkel, diensten (KWD)-sector in (binnenstedelijk) gebied. Dit document biedt VANG specifiek om gemeenten verder te informeren naar wat er mogelijk is en wordt toegepast in andere gemeenten in de vorm van 7 oplossingsrichtingen. Ook is expliciet aandacht besteedt aan de verwachte effecten van een combinatie van oplossingsrichtingen. Klik hier voor de informatiekaart.