Een vragenlijst over de inzameling en sortering van textiel heeft de inbox bereikt van alle publieke bedrijven en regievoerende gemeenten die lid zijn van de NVRD. Deze vragenlijst dient als input voor de Textielmonitor die wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren, in samenwerking met Royal HaskoningDHV en KplusV.

In april 2020 heeft het Ministerie van I&W het beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025 vastgesteld. Het beleidsprogramma bevat ambitieuze doelstellingen die samen met de partners uit de textielketen zijn bepaald. De Textielmonitor is de graadmeter voor het beleidsprogramma. Uit de opgehaalde gegevens wordt een rapport opgesteld dat, geanonimiseerd, wordt gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen uit dat rapport worden meegenomen in verdere beleidsontwikkeling.

Nulmeting in 2018
In het beleidsprogramma zijn concrete doelen opgesteld. Om te bepalen of de doelen gehaald worden en of de keten op koers ligt om de doelen te behalen is het van belang om dit te monitoren. Daarom is er in 2018 een nulmeting gedaan.

Om te weten wat de stand van zaken is anno nu, wordt er over het jaar 2021 weer een meting gedaan. Deze meting gaat zich vervolgens elk jaar herhalen, in ieder geval tot en  met 2025. De input van NVRD-leden is onmisbaar bij het opstellen van beleidsdoelen. Controleer daarom of de vragenlijst ook bij jouw organisatie goed aangekomen is en vul de vragenlijst in!