Die vragen blijken nog niet zo éénduidig te beantwoorden. Vooralsnog lijkt de conclusie dat er in elk geval geen verschil is voor de zuiverheid tussen stedelijkheidsklassen en hoogbouwklassen en ook niet tussen gemeenten die alleen kunststof inzamelen of gemeenten die ook drankenkartons en/of metalen verpakkingen laten meeliften. Voor diftar en omgekeerd inzamelen zijn de conclusies minder eenduidig. Er is dan ook al nader onderzoek onderweg waarin nog verder in deze materie gedoken wordt.

Voor meer informatie over het samenstellingsonderzoek: http://www.lckva.nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/onderzoeksrapport/