In de gemeente Amsterdam is sinds 1 januari 2018 een verordening van kracht die inhoudt dat ongeadresseerd reclamedrukwerk slechts mag worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht (opt-in-ststeem). Voorheen mocht ongeadresseerd reclamedrukwerk worden bezorgd tenzij de geadresseerde een NEE/JA of NEE/NEE sticker had aangebracht (opt-out-systeem). Een aantal ondernemers die reclamedrukwerk ongeadresseerd verspreiden heeft in een civiele procedure onder meer schadevergoeding gevorderd van de gemeente Amsterdam. Zij menen dat de overgang naar het nieuwe systeem onrechtmatig is. Net als de rechtbank wijst het hof hun vorderingen af. De gemeente was bevoegd het nieuwe systeem in te voeren, het systeem vormt geen inbreuk op eigendomsrechten van de ondernemers, de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken is op het systeem niet van toepassing en het systeem is niet in strijd met de Postwet. Ook heeft de gemeente geen beginselen van behoorlijk bestuur geschonden. Klik hier voor de uitspraak.

Bron: www.rechtspraak.nl