Hierbij houden werknemers in vitale beroepen ook recht op kinderopvang en opvang door de basisschool. Immers, als afval niet of beperkter wordt opgehaald, en de openbare ruimte niet of minder zou worden schoongehouden, heeft dat direct grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. 

Het werk van de leden van de NVRD gaat dan ook tijdens de lockdown ‘gewoon’ door. Uiteraard treffen onze leden de benodigde maatregelen om medewerkers te beschermen evenals bezoekers van bijvoorbeeld de milieustraten. Daarbij zijn de overheidsmaatregelen en het in het voorjaar opgestelde protocol uit de sector leidend.

Download hier het protocol