Medicijnafval van burgers staat op de kca-lijst en wordt door gemeenten vooral ingezameld via de kca-inzamelstructuur (via kca-depot of chemokar). Daarnaast nemen veel apothekers medicijnen in van consumenten. Apothekers dringen erop aan dat ze de medicijnen die zij innemen makkelijk en goedkoop via gemeenten kunnen laten verwijderen. Gemeenten hebben weliswaar geen wettelijke verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van medicijnenafval wat apothekers hebben ingenomen, maar het Ministerie dringt er sterk op aan dat gemeenten en apothekers hier wel afspraken over maken. Veel gemeenten hebben dat in afgelopen tijd ook gedaan en afspraken gemaakt met apothekers over de communicatie, de service die gemeenten aan apothekers bieden als het gaat om het al dan niet kosteloos inleveren van medicijnafval van burgers op gemeentelijke milieustraten en/of over het ophalen daarvan bij de apothekers. Gemeenten kunnen apothekers ook aanwijzen als officieel inzamelpunt voor deze specifieke afvalstroom.

Volgens de apothekersbranche is er een aantal gemeenten waar nog geen gesprek heeft plaatsgevonden met de lokale apothekers om gezamenlijk tot afspraken te komen over de inzameling van medicijnafval. Het Ministerie heeft VNG en NVRD gevraagd bij deze gemeenten te informeren naar het beleid ten aanzien van de inzameling van medicijnafval. Gemeenten waarmee volgens de apothekersbranche geen afspraken zijn zullen dan ook binnenkort door VNG of NVRD benaderd worden.