Op basis van het eerder door PWC uitgevoerde kostenonderzoek naar PMD inzameling zijn de inzamelkosten geëxtrapoleerd met de gemeten hoeveelheden in 2019 en gecorrigeerd met de CPI index. Deze inzamelkosten zijn vervolgens gecorrigeerd met het afgesproken aandeel kunststof niet-verpakkingen die niet voor vergoeding in aanmerking komt. De belangrijkste reden dat de inzamelvergoeding 2021 lager uitvalt dan dit jaar is de toegenomen hoeveelheid ingezameld PMD, waardoor de inzamelkosten per ton lager zijn.