De vergoeding is bepaald op basis van beschikbare gegevens van NVRD, RWS, gemeenten en sorteerders, waarbij is berekend wat de inzamelkosten zijn voor het PMD in het restafval voor gemeenten die nascheiden. Bij deze systematiek is rekening gehouden met het relatief hoge volumeaandeel van PMD in het restafval.