Binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) maken de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NVRD afspraken met het Afvalfonds Verpakkingen over de inzameling en recycling van verpakkingsafval (PMD). Hier worden ook afspraken gemaakt over vergoedingen. Na een jaar intensief overleg zijn binnen het PKO de definitieve inzamelvergoedingen voor kunststof, metalen en drankenkartons voor 2022 en 2023 vastgesteld.

Bij het bepalen van de inzamelvergoedingen is onderscheid gemaakt tussen een vergoeding voor brongescheiden afval en nog na te scheiden afval.

Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel

  • 2022: 245 euro per ton ingezameld PMD. (Het voorlopige voorschot was 218 euro per ton ingezameld PMD.)
  • 2023: 245 euro per ton ingezameld PMD.

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel

  • 2023: 14 euro per ton ingezameld, na te scheiden restafval.

In september informeert Nedvang alle gemeenten over de uitvoering van de nabetaling over 2022.