Deze week staat de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2023 op de agenda van de Tweede Kamer. Deze begrotingsbehandeling is een sleutelmoment in het bepalen van de financiële en beleidsmatige prioriteiten op het gebied van circulaire economie en afval. Deze behandeling, waarin de budgetten en plannen van het ministerie worden besproken en vastgesteld door de Tweede Kamer, heeft namelijk directe invloed op de middelen en de richting van het milieubeleid.

Normaliter vinden deze debatten in het najaar plaats, maar vanwege het gevallen kabinet en de daarmee samenhangende verkiezingen wordt dit bij uitzondering pas nu behandeld.

Compensatie voor schade, sortering en inzameling van lachgascilinders
In aanloop naar de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zet de NVRD zich in voor financiële compensatie van gemeenten. Dit als reactie op de substantiële kostenstijgingen en veiligheidsrisico’s door de toename van lachgascilinders in het afval en de openbare ruimte sinds begin 2023.

Eén van onze recente onderzoeken toonde dat er – op moment van uitvragen – wekelijks ruim 7000 cilinders worden binnengebracht bij milieustraten. Ongeveer 85% daarvan wordt aangetroffen in de openbare ruimte en door medewerkers opgeruimd. De overige 15% wordt door burgers ingeleverd bij milieustraten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat gemeenten geconfronteerd worden met jaarlijkse kosten van €17 miljoen voor het opruimen van deze achtergelaten lachgascilinders en het innemen op de milieustraat. Het restafval wordt voorgesorteerd om alle gedumpte lachgascilinders te verwijderen, zodat deze niet voor explosies zorgen in de verbrandingsoven. De kosten van deze maatregel worden op steeds grotere schaal doorgezet door verwerkers. Het kost inzamelaars en gemeenten nog eens ruim €32 miljoen wanneer al deze kosten worden doorberekend.

Oproep tot actie
Directe financiële ondersteuning is nodig om de huidige kosten te dekken. Maar op de lange termijn moeten we werken aan structurele oplossingen voor dit probleem. De NVRD benadrukt daarom de urgentie van een structurele oplossing. Naast compensatie op de korte termijn roepen we het kabinet en de Tweede Kamer op om tot Europese maatregelen te komen waardoor de onveilige lachgasverpakkingen niet meer op de markt worden toegelaten.