In het jaarplan “Richting geven aan een circulaire toekomst” is per hoofdthema de ambitie, de focus en de concrete activiteiten voor het jaar 2024 aangegeven. Verder wordt een overzicht gegeven van overige activiteiten, evenementen en de stuur- en expertgroepen.

De rode draad in het jaarplan is een ambitieuze toekomstvisie, die de NVRD gaat opstellen voor het gemeentelijke grondstoffendomein in de circulaire economie van 2035.

En natuurlijk doen we meer, belangrijke focuspunten aankomend jaar zijn:

  • Duidelijkheid over de gemeentelijke rollen en verantwoordelijkheden in UPV’s.
  • Een goede invulling van de UPV textiel.
  • Goede afspraken over de uitvoering van de UPV zwerfafval.
  • Werkbare afspraken in het lachgasdossier waarbij risico’s voor onze medewerkers maximaal worden vermeden.
  • Project BrancheStuurInformatie dat leden gaat helpen om sneller en beter inzicht te verschaffen in branchegegevens.

Ook blijven we doen wat we altijd al doen, zoals het organiseren van bijeenkomsten en congressen. Hierin zetten wij de volgende stappen om onze ambitie van 100% afvalvrije Evenementen te realiseren. Ook hebben de Young NVRD en onze regiobesturen weer mooie plannen gemaakt.

Meer weten? Je leest het terug in ons jaarplan.