Het afgelopen jaar heeft de stichting zich wederom ingespannen om de Arbocatalogus Afvalbranche up-to-date te houden en het gebruik ervan te bevorderen. Alle activiteiten zijn gericht op het verbeteren van veilig en gezond werken binnen de afvalbranche, met als doel het aantal ongevallen in de sector te verminderen.

De inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche is op verschillende punten aangevuld. In 2023 is de nieuwe maatregel ‘Geven werkinstructie’ toegevoegd. Naar aanleiding van de coronapandemie is het Protocol Afvalsector geactualiseerd en afgerond. Daarnaast is het Sectorplan Pandemische Paraatheid ontwikkeld om voorbereid te zijn op eventuele nieuwe pandemie├źn. Dit plan wordt actueel gehouden binnen de werkwijze van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA).

Afgelopen jaar heeft de stichting speciale aandacht besteed aan de preventie en beheersing van blootstelling aan dieselmotoremissie (DME), vanwege de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie en de naderende evaluatie van de grenswaarden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit onderwerp.

Alles over de werkzaamheden en successen van de StAA lees je via onderstaande knop in het Jaarverslag 2023.

Jaarverslag 2023

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

In 2023 bestond de Arbocatalogus Afvalbranche 15 jaar. Otto Friebel sprak namens het bestuur een dankwoord uit naar alle betrokkenen.

Dankzij jullie betrokkenheid, inzet en toewijding kan ik met gepaste trots zeggen dat we een inhoudelijk sterk en toegankelijk instrument hebben om veilig en gezond werken in onze sector te verbeteren.

Otto Friebel - Bestuurslid StAA