Aan de hand van een artikel op de website van circulair ambachtscentra wordt hier uitleg over gegeven.

Voor het artikel en het juridisch kader is er onderzoek gedaan bij twee praktijkcases. Juristen van RWS en I&W hebben de aanpak en het kader vervolgens getoetst en er een artikel over geschreven. Het artikel gaat in op de einde afval status, demontage en elektronische apparaten. En het geeft handvaten om activiteiten hoger dan recycling op de R-ladder mogelijk te maken. Het volledige artikel is te lezen op de website van circulaire ambachtscentra: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws-achtergronden/2021/voorbereiden-hergebruik-afval-milieustraat/