Nieuw rapport van adviesbureau Tauw geeft inzicht in de kansen en belemmeringen voor het verhogen van de circulariteit van groot zitmeubilair. Op jaarbasis hergebruikt Nederland ongeveer 30 kton zitmeubels aangeboden op digitale marktplaatsen en in kringloopwinkels. Circa 80 kton van de afgedankte meubels eindigt als grof huishoudelijk restafval, dat grotendeels wordt verbrand. Dat kan beter.

Als NVRD zijn wij onderdeel van het convenant Meer en Beter Recyclen. Binnen dit convenant streven wij samen met Vereniging Afvalbedrijven, BRBS, FHG, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar betere afvalscheiding en recycling van andere afvalstromen dan huishoudelijk afval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw-, sloop-, en bedrijfsafval en afval dat mensen buitenshuis weggooien. Onder dit convenant worden diverse projecten en onderzoeken uitgevoerd. In het onlangs verschenen rapport “Grootzitmeubiliar – Productstromen en materialen in kaart gebracht” zet adviesbureau Tauw voor ons uiteen wat we kunnen doen om de keten van gestoffeerde banken, stoelen en sofa’s meer circulair te krijgen. Een belangrijke opgave, aangezien de verwachting is dat de hoeveelheid zitmeubels en dus ook de uitstroom ervan de komende jaren alleen maar zal toenemen.Een belangrijke belemmering voor een circulaire keten is de grote variatie in product- en productonderdelen, wat hergebruik en reparatie op onderdeelniveau belemmert. Verder zijn reparatie en recycling vaak niet kosteneffectief vanwege de verbindingstechnieken en de grote kwaliteitsverschillen tussen de gebruikte materialen. Ook wordt zitmeubilair, doordat het zeer trendgevoelig is, vaak afgedankt vóór het einde van de technische levensduur. De belangrijkste besparing kan worden bereikt door te richten op hergebruik en verlenging van de levensduur, concludeert Tauw. AanbevelingenHieronder kortgezegd enkele adviezen van Tauw: 

  • Onderzoek in samenwerking met partijen uit de meubelindustrie welke ontwerpcriteria bijdragen aan het verlengen van de levensduur van meubilair.
  • Onderzoek hoe de trend fast-furniture zich verhoudt tot de levensduur en hoe (nieuwe) businessmodellen de milieu-impact kunnen verlagen.
  • Breng in kaart wat het marktpotentieel is onder consumenten voor tweedehands zitmeubilair. 
  • Bekijk samen met de meubelsector hoe bij het ontwerpen van meubels al rekening gehouden kan worden met efficiëntere en effectievere demontage.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor groot. Dit geeft de sector zelf verantwoordelijkheid en dit zet aan tot betere ontwerpen, meer gebruik van gerecyclede materialen en doelmatige afvalverwerking.
  • Verbeter het inzicht in de volumestromen aan zitmeubilair waarbij de focus ligt op de hergebruiksfase en afvalfase. Toekomstige monitoring draagt bij aan het verbeteren van de circulariteit van de keten. 

Lees hier het volledige rapport.