Voortaan staan ze aan de linkerkant van de GFT wel-niet lijst: theezakjes en koffiepads. Deze mogen vanaf nu officieel in de GFT-container. Een goede zaak voor meer grondstoffenscheiding en minder restafval.

Veel inwoners gooiden hun theezakjes en koffiepads al bij het GFT-afval, maar daar hoorden de gevulde zakjes (meestal) niet thuis. Vanaf nu is deze ‘vertrouwde’ handeling wél de bedoeling. Dit is goed nieuws, want hiermee komt er naar verwachting jaarlijks 88 miljoen kilo compost extra vrij.

Wel/niet lijsten aangepast
De wel/niet lijst voor gft is al aangepast. De lijst – opgesteld door Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven, Milieu Centraal en NVRD – is leidend. De lijst vermindert verwarring bij inwoners: het is immers makkelijk te begrijpen wat in welke bak hoort. We roepen onze achterban op om gebruik te maken van dit hulpmiddel en waar nodig de lokale communicatie hierop aan te passen. Uniform gebruik van de lijst, in combinatie met duidelijke instructies op verpakkingen, maakt dat we grondstoffen steeds beter gescheiden inzamelen. Zo zetten we gezamenlijk steeds een stapje dichter tot een volledig circulaire GFT-keten.