Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Het beschermen van de medewerkers tegen infectie is dan ook van zeer groot belang. De afvalsector doet daarom ook een dringende oproep om niet naar milieustraten te komen met milde klachten en alleen naar de inzamellocaties te gaan als het echt noodzakelijk is. Oude spullen even bewaren en over een paar weken wegbrengen heeft de voorkeur.

Op dit moment werkt de NVRD samen met de Vereniging Afvalbedrijven en de BRBS aan berichtgeving hoe we als afvalbranche met de pandamie omgaan. Hierover staan wij in nauw contact met het ministerie.

Meer informatie volgt.