Vanaf 3 juli 2021 geldt volgens de Europese Richtlijn Single Use Plastics (Richtlijn SUP) een verbod op de verkoop van eenmalige plastic voorwerpen zoals plastic bordjes, rietjes en ballonstokken.

Voor een aantal SUP-items wordt naast het verbod per 2023 een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) ingevoerd. Hierin zal worden geregeld dat producenten en importeurs van deze items de kosten moeten dragen voor het opruimen en verwerken van het zwerfafval van hun producten. Het gaat daarbij om de kosten die gemaakt worden door publieke gebiedsbeheerders.

Te ondersteuning hiervan voert TAUW in opdracht van Rijkswaterstaat/ministerie van IenW een onderzoek uit naar het totaal aan kosten die publieke gebiedsbeheerders maken voor het voorkomen, monitoren, opruimen en verwerken van zwerfafval. Wat betekent dit voor gemeenten?Gemeenten vallen onder publieke gebiedsbeheerders. Om de uiteindelijke bijdrage (voor het opruimen van SUP-producten in zwerfval) te kunnen bepalen interviewt TAUW gemeenten over de kosten die zij gemaakt hebben in 2021. Voor een zo goed mogelijke inschatting van de SUP-vergoeding is het belangrijk dat gemeenten meedoen aan het onderzoek en gedetailleerde en specifieke data over de kosten van zwerfafval beschikbaar stellen.Verzoek om mee te werken?TAUW benadert telefonisch 75 willekeurig geselecteerde gemeenten om een interview in te plannen. Tijdens het interview doorloopt de onderzoeker samen met de gemeente een gedetailleerde vragenlijst over zwerfafval. Gemeenten worden vanaf juni tot en met augustus benaderd. Als NVRD vragen we onze leden om mee te werken aan dit onderzoek, zodat hiermee een gedegen basis wordt gelegd voor de UPV.