Welke kosten mag je wel en welke mag je niet uit de afvalstoffenheffing dekken? En wat is redelijk en billijk? Hier gaat de NVRDtalk over op 12 november 2020. Jan Willem van Dalen legt dan uit hoe de afvalstoffenheffing zich verhoudt tot de gemeentefinanciën. Hij zal antwoord geven op vragen als: Hoe is de afvalstoffenheffing opgebouwd? Welke elementen zijn beïnvloedbaar en hoe werkt dat? Bijzondere aandacht is er voor diftar: hoe wordt dan e.e.a. verrekend en wat zijn daarin te nemen keuzes (met hun voor- en nadelen). 

Kortom: Wil je meer informatie over de kosten en baten van Afvalbeheer en hoe je daar invloed op uitoefent, meld je dan aan voor deze NVRDtalk

Datum en tijdstip: donderdag 12 november 2020 – 15:00 – 16:00 Locatie: Online via ZOOM   Aanmelden via deze link