De NVRD heeft naar aanleiding daarvan samen met het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging Afvalbedrijven een eerste reactie opgesteld. Door middel van een gezamenlijke reactie willen we duidelijk maken dat we als sector de uitdagingen van de kunststofrecycling herkennen en adresseren, maar ook benadrukken dat we op de goede weg zitten en dat de gescheiden inzameling van kunststoffen belangrijk is en blijft. Het verbeteren van de kwaliteit van de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen is daarbij essentieel. Alle partijen zullen daarvoor een inspanning moeten leveren. Dat geldt ook voor gemeenten en afvalbedrijven. De NVRD vraagt dan ook nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van afvalscheiding en heeft hiervoor ook onlangs een werkgroep in het leven geroepen. Ook in het kader van het programma VANG-HHA wil de NVRD meer aandacht besteden aan de kwaliteit van afvalscheiding. Tegelijkertijd verwachten we ook van de andere partijen dat zij hun verantwoordelijkheid nakomen voor de noodzakelijke verbetering van de kunststofrecycling.

Uiteraard kunnen leden de bijgevoegde reactie ook gebruiken in hun communicatie.

Lees hier de gezamenlijke reactie van Afvalfonds, VA en NVRD: Kunststof inzamelen is en blijft belangrijk

Lees hier het CPB-rapport: De circulaire economie van kunststof

Volgende week komt de NVRD met een uitgebreide inhoudelijke reactie op het CPB-rapport