Eigenlijk zou Han Noten dit jaar tijdens het NVRD Jaarcongres in Eindhoven afscheid nemen van de vereniging. Han is 8 jaar voorzitter geweest van de NVRD. Door de coronacrisis ging het Jaarcongres niet door. Toch richt Han Noten in deze podcast vanuit Eindhoven nu voor de laatste maal het woord tot u als NVRD leden.