Al sinds februari probeert de afvalsector in gesprek met ministeries een oplossing te vinden voor de problematiek rondom het dumpen van lachgascilinders. Vorige week verliep de deadline die NVRD en Vereniging Afvalbedrijven (VA) hadden gegeven aan het Rijk om een concrete oplossing aan te dragen. De verenigingen besloten daarom over te gaan op een noodgreep: lachcilinders zijn vanaf nu in te leveren bij alle Nederlandse milieustraten.

Het besluit werd breed opgepakt door de landelijke media. Onder andere het AD (zowel in de krant als online), NOSRadio1het Parool en RTL nieuws besteedden aandacht aan de noodoplossing. Ook NOS stories, gericht op jongeren, pakte het bericht op. NVRD-lid ZRD start een social media campage waarin de afvalinzamelaar lachgasgebruikers oproept lege lachgascilinders naar de milieustraten te brengen. Avalex gebruikt de eigen website om inwoners bewust te maken van de nieuwe mogelijkheid de cilinders bij de milieustraat in te leveren.

Vervolg
De media-aandacht onderstreept wat wij in de branche allang wisten: het gaat om een serieus probleem. Eind vorige week verstuurden wij in samenwerking met de VA een brandbrief naar de betrokken bewindspersonen mevrouw drs. D. Yeşilgöz-Zegerius (minister van Justitie en Veiligheid), de heer dr. E.J. Kuipers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en mevrouw drs. V.L.W.A. Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat). Hierin dringen wij opnieuw aan op een overleg tussen de betreffende bewindspersonen en de voorzitters van beide verenigingen. Gaat men hier voor 8 september niet mee akkoord, dan overwegen de verenigingen een procedure tegen de Staat aan te spannen om een duurzame en toereikende oplossing af te dwingen. Onder deze oplossingen vallen bijvoorbeeld: het realiseren van landelijke opslagcapaciteit voor alle cilinders, legalisering van inname bij milieustraten en vergroting van de verwerkingscapaciteit van de cilinders.

Kamerleden Kiki Hagen en Joost Sneller (beiden D66) hebben aangekondigd Kamervragen in te dienen.

Problematiek in de keten
Parallel aan onze gezamenlijke inzet gericht op een landelijke oplossing, ontstond er binnen de keten een issue. Afvalverbrander AVR heeft een aanzienlijk deel van de NVRD-leden geïnformeerd per maandag 4 september restafval waar lachgascilinders in zitten niet te accepteren, de kosten als gevolg van schade elk kwartaal aan alle gemeenten in rekening te gaan brengen en per gevonden cilinder een boete op te leggen van €500,-. Wij ondersteunen onze leden die door dit besluit geraakt worden.

Social media campagne
Om meer blijvende aandacht te vragen voor het probleem en gebruikers van lachgas te stimuleren de cilinder op de juiste manier af te danken, ontwikkelen we een social media campagne. Dit doen wij in samenwerking met reclamebureau Han Snel. De campagne wordt dan ook snel opgeleverd: binnen drie weken komen de middelen beschikbaar voor onze leden.