Batterijen staan bij inzamelaars en verwerkers van afval de afgelopen drie jaar in de top 3 van oorzaken van brand. "Losse batterijen en apparaten met batterijen tussen het rest-, bedrijfs-, bouw- en sloop- en metaalafval geven problemen bij de inzameling en verwerking. Dit leidt vaak tot veiligheidsrisico’s zoals afvalbranden. Als batterijen en elektrische apparaten bij het restafval terechtkomen, gaan ook nog eens veel waardevolle grondstoffen verloren", zegt Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN, "Dat moeten we niet willen, daarom deze aparte campagne."

Doe maar apart
‘Doe maar apart’ is een campagne van de Taskforce Batterijbranden, bestaande uit Stichting OPEN, NVRD, BRBS Recycling, NRF, Stichting Stibat Services, TLN en Vereniging Afvalbedrijven. Doelstelling is om consumenten en (medewerkers van) bedrijven te stimuleren om klein elektrisch afval en batterijen veilig in te leveren bij inleverpunten en milieustraten. Zo bevorderen we de recycling en voorkomen we batterijbranden bij de inzameling, transport en verwerking. Kijk voor meer informatie en campagnemateriaal op: www.doemaarapart.nl

Invulling van de campagne
Het toenemende aantal batterijbranden was aanleiding om in razend tempo een campagne op te tuigen. En door de krachten te bundelen werd het mogelijk om de campagne landelijk uit te rollen. Voor de campagne ‘Doe maar apart’ is vooral ingezet op radio en sociale media, waarbij de nadruk werd gelegd op de oproep om elektrische apparaten, losse batterijen en accu’s gescheiden in te leveren. De campagne liep van 5 tot en met 25 juni, en was gericht op alle Nederlandse volwassenen. Extra aandacht was er voor jong volwassenen en dat heeft alles te maken met een van de grote veroorzakers van afvalbranden, namelijk e-smokers. Ook wel vapes genoemd.

E-smokers zorgen voor een groot risico op branden
Klein elektrisch afval bestaat uit producten zoals smartphones, scheerapparaten, elektrisch gereedschap, e-smokers (vapes), elektrisch speelgoed, losse lithiumbatterijen en (fiets)accu’s. Batterijbranden kunnen ontstaan als deze producten beschadigd raken bij onjuiste inzameling, transport en verwerking. ‘Vooral het gebruik van vapes onder jongeren is zeer zorgelijk’, volgens Van Eijck, ‘Deze e-smokers vertegenwoordigen maar liefst 84% van alle risicovolle apparaten in het restafval, maar ook veel accu’s afkomstig uit boormachines en fietsen worden aangetroffen.

NVRD directeur Wendy de Wild bij Spraakmakers
Op 30 mei 2023 was NVRD directeur Wendy de Wild te gast bij het NPO Radio 1 programma Spraakmakers om te vertellen over de problematiek en de ‘Doe maar apart’ campagne. Waar lopen we tegenaan, wat kan het goed gescheiden inleveren ons opleveren en hoe moet deze campagne gaan bijdragen aan goed gedrag? Het interview is hier terug te luisteren.

De campagnemiddelen in de toolkit op www.doemaarapart.nl blijven beschikbaar, zodat we hier vaker aandacht voor kunnen vragen. Wij roepen onze leden op hier hun voordeel mee te doen en bij te dragen aan het bereik van deze gezamenlijke boodschap. Als NVRD zijn we gedreven om te onderzoeken op welke manieren we het effect van de campagne nog verder kunnen verlengen en verbreden.